Konsten att le när livet rasar!

En bred föreläsning med musikinslag av och med Jessica Falk som riktar sig till:
socialtjänst, förskola/skola, familj, försäkringskassa, vård, föreningar, kommuner, allmänheten, utbildningar och andra som kommer i kontakt med barn och barnfamiljer i sitt arbete eller på fritiden.

Föreläsningen har tagits fram i syfte att sprida mer kunskap och information om vad en lätt hjärnskada innebär, för att underlätta vardagen för både drabbade och omgivning i mötet med varandra.
Många föräldrar med NPF diagnoser känner ofta igen sig i föreläsningen.

Under ca 1,5 timme berör Jessica ämnen som det inte talas öppet om så ofta, men som många gånger drabbar
barnet och dennes familj.
Jessica spelar och sjunger sina låtar som skrivits och spelats in i Nashville sedan olyckan.

På vilket sätt påverkas ett barns självkänsla som oftast blir
ifrågasatt? Ska det drabbade barnet anpassa sig till omgivningen eller är det omgivningen
som skall anpassa sig till barnet?

När vuxna möter barn med vänlighet, förståelse
och respekt så skapas hopp och tillit. Det stärker barnen i att klara sig mycket bättre i livet.

Välkomna
Jessica Falk
Mamma, Singer Songwriter, Livscoach & Ambassadör för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

För mer info och bokning:
info@jessicafalk.com
Mobil: 070-3012727